V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o kurz volajte 0907 705 950.
Cenné rady a radosť rozdávam aj na  facebooku.

Pamäť


Veľa mojich dospelých klientov sa sťažuje na to, že pamäť im už neslúži tak ako kedysi. Pre nich mám dve dobré správy:
1) pamäť je možné trénovať a kultivovať
2) práve z tohto dôvodu do všetkých svojich kurzov angličtiny zaraďujem prvky svojho vlastného programu na rozvoj pamäti, ktorý má názov Zabudnite na Alzheimera.

Zabudnite na Alzheimera program na rozvoj pamäte prostredníctvom učenia sa angličtiny. Vychádza z najnovších poznatkov o tom, ako funguje mozog a pamäť a aplikuje ich na jazykové vyučovanie.

Zabudnite na Alzheimera má dve základné roviny. V tej prvej zaraďujem do hodín angličtiny  vstupy o tom, ako ľudská pamäť pracuje, ako sa o ňu starať a ako ju rozvíjať. Vstupy sú pripravené ako aktivity, ktoré jednak poskytnú žiakom nové informácie, ale zároveň rozvíjajú ich angličtinu. V druhej rovine učím frekventantov na konkrétnom učive, aké stratégie pre lepšie zapamätávanie a aké techniky učenia môžu používať, aby ich pamäť lepšie fungovala a učenie bolo efektívnejšie.

Program Zabudnite na Alzheimera je súčasťou projektu, na ktorom pracujem v rámci vzdelávania na Komenského inštitúte: http://www.komenskehoinstitut.sk/mikroprojekty/zabudnite-na-alzheimra/

Krátko o mne

Pri výučbe angličtiny používam netradičné metódy vyučovania, pretože efektívne sa učiť môžete len vtedy, ak sa učíte s radosťou, v príjemnom prostredí, intenzívne, prostredníctvom tém a aktivít, ktoré vás zaujímajú a bavia. Neustále sa vzdelávam, sledujem najnovšie trendy, zúčastňujem sa konferencií v mnohých európskych krajinách. Viac ako 20 rokov zdokonaľujem angličtinu klientov tak, aby boli schopní komunikovať v bežných životných situáciách, ale aj v oblastiach, ktoré si zvolia.

Nájdete ma

Ul. miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

© 2021 Anna Jančová - učiteľka angličtiny | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA