V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o kurz volajte 0907 705 950.
Cenné rady a radosť rozdávam aj na  facebooku.

Momentálne neotvárame žiadne kurzyViac než 20 rokov skúseností

Angličtinu, ale i ruštinu učím od roku 1995. Pracovala som na viacerých stredných školách, viedla som kurzy angličtiny pre štátnu jazykovku a pre viaceré súkromné jazykové školy. Pripravovala som žiakov na rôzne typy skúšok z angličtiny – maturity, štátnice, prijímacie skúšky, skúšky z jazykov na vysokých školách...Učila som všeobecnú angličtinu, ale aj angličtinu zameranú na špecifické potreby klientov ( biznis, medicína, strojárstvo, IT...).

Navštívila som školy v mnohých európskych krajinách

Ak chce človek robiť veci dobre, musí sledovať, ako to robia iní. Platí to aj v učiteľskej profesii. Preto som vždy rada spolupracovala na projektoch s kolegami z Dánska, Fínska, Rakúska, Talianska, Poľska či Českej republiky. Projekty boli prínosom nielen pre žiakov, ktorí na nich pracovali, ale i pre mňa ako učiteľku, keďže som navštívila mnohé inšpiratívne zahraničné školy.

Okrem projektov som využívala príležitosti na vzdelávanie v zahraničí, v rámci ktorého som vždy navštívila aj školy. Videla som, ako sa učí nielen angličtina v Škótsku, Anglicku, Írsku, Belgicku, Španielsku či Švédsku.

Aby som mohla učiť efektívne, neustále pracujem na svojom vlastnom vzdelávaní. Pravidelne navštevujem semináre a konferencie pre učiteľov angličtiny u nás i v zahraničí, ale aj konferencie, ktoré sa venujú všeobecnej pedagogike Absolvovala som prestížny Komenského Inštitút, na ktorý je každoročne vybraných len 20 učiteľov z celého Slovenska a ktorý vychováva učiteľov, prinášajúcich zmeny do vzdelávania. O môj spôsob práce je záujem aj medzi odbornou verejnosťou - prednášam a vediem workshopy o efektívnom vyučovaní angličtiny doma i v zahraničí. 

Prakticky každodenne sledujem internetové stránky o vzdelávaní a študujem pedagogickú literatúru

Viem, že efektívne sa môžete učiť len ak ste dobre naladení, v príjemnom prostredí, pomocou tém a aktivít, ktoré vás bavia.
Ako súkromnej učiteľke sa mi podarilo vytvoriť pre učenie prostredie, o akom som snívala – praktické, ale príjemné, kde sa žiaci cítia pohodlne, v ktorom mám vždy po ruke všetky pomôcky, kde je samozrejmosťou využívanie Internetu. Pri vyučovaní angličtiny kladiem veľký dôraz na využívanie hier, zábavných aktivít, často pracujem s videom a snažím sa témy personalizovať – ide mi o to, aby žiak hovoril po anglicky hlavne o sebe.

Učím VÁS, nie angličtinu

Snažím sa čo najviac prispôsobovať obsah hodín potrebám svojich klientov. Práve preto nepoužívam žiadnu „zázračnú“ metódu, lebo každý z vás potrebuje niečo iné.

Viem, že učenie nikdy nekončí, snažím sa sledovať nové trendy.

Krátko o mne

Pri výučbe angličtiny používam netradičné metódy vyučovania, pretože efektívne sa učiť môžete len vtedy, ak sa učíte s radosťou, v príjemnom prostredí, intenzívne, prostredníctvom tém a aktivít, ktoré vás zaujímajú a bavia. Neustále sa vzdelávam, sledujem najnovšie trendy, zúčastňujem sa konferencií v mnohých európskych krajinách. Viac ako 20 rokov zdokonaľujem angličtinu klientov tak, aby boli schopní komunikovať v bežných životných situáciách, ale aj v oblastiach, ktoré si zvolia.

Nájdete ma

Ul. miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

© 2020 Anna Jančová - učiteľka angličtiny | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA