V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o kurz volajte 0907 705 950.
Cenné rady a radosť rozdávam aj na  facebooku.

Kurzy pre dospelých - momentálne sa neotvára


„Štartujem“ – kurz pre začiatočníkov
V tomto kurze získate základy pre jednoduchú komunikáciu v angličtine, naučíte predstaviť, rozprávať o svojom každodennom živote, o minulosti, komunikovať v obchode, v meste, na letisku, v hoteli. Dôraz sa kladie na zvládnutie základnej slovnej zásoby. Anglickej gramatike sa nevenujeme teoreticky, ale s dôrazom na praktické využitie.

„Komunikujem“ – kurz pre mierne pokročilých
V tomto kurze upevňujeme základy angličtiny  a rozvíjame plynulosť . Veľký dôraz kladieme na počúvanie a rozprávanie. Frekventanti sa učia vyjadrovať svoj názor na bežné spoločenské témy a pohotovo reagovať v bežných situáciách. Veľa pracujeme s autentickým materiálom v angličtine – videá, piesne, internetové články, poviedky. Gramatika sa vždy prezentuje aj precvičuje tak, aby ju študenti dokázali využiť v praxi.

„Diskutujem“ – kurz pre stredne pokročilých
Tento kurz je zameraný na zdokonalenie vášho rozprávania a porozumenia súčasnej angličtiny. Pracujeme hlavne s autentickým materiálom, preberáme súčasné témy.

Pracovná angličtina
Popri upevňovaní vašej všeobecnej angličtiny vás naučíme ako písať maily v angličtine, ako komunikovať telefonicky , slovnú zásobu potrebnú pre firemnú komunikáciu, obchod a cestovanie.

Angličtina na špecifické účely
Ak potrebujete angličtinu pre konkrétny odbor – medicína, ošetrovateľstvo, právo, cestovný ruch, atď. – vytvoríme pre vás špecifický program s ohľadom na vaše potreby.

Vo všetkých kurzoch vás okrem angličtiny naučíme aj tipy a techniky na efektívne využívanie vašej pamäte. 

Kurzy je možné absolvovať individuálne, vo dvojici alebo v skupine 4-6 frekventantov.

Krátko o mne

Pri výučbe angličtiny používam netradičné metódy vyučovania, pretože efektívne sa učiť môžete len vtedy, ak sa učíte s radosťou, v príjemnom prostredí, intenzívne, prostredníctvom tém a aktivít, ktoré vás zaujímajú a bavia. Neustále sa vzdelávam, sledujem najnovšie trendy, zúčastňujem sa konferencií v mnohých európskych krajinách. Viac ako 20 rokov zdokonaľujem angličtinu klientov tak, aby boli schopní komunikovať v bežných životných situáciách, ale aj v oblastiach, ktoré si zvolia.

Nájdete ma

Ul. miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

© 2021 Anna Jančová - učiteľka angličtiny | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA