V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o kurz volajte 0907 705 950.
Cenné rady a radosť rozdávam aj na  facebooku.

Slovičkárenie

22.01.2020

 

Aj bez slov sa dá dorozumieť, ale nedá sa bez nich naučiť cudzí jazyk. Ako na slovíčka?

Áno, aj ja som dlhé roky do žiakov tlačila stĺpce slov, ktoré boli v knihe za lekciou a kontrolou, či ich vedia, boli päťminútovky. Po čase ale zistíte, že ak sa žiaci učia slovíčka len ako dlhý zoznam, vedia ich na písomke, ale v dlhodobej pamäti im toho veľa nezostane. A ak aj zostane, nevedia to správne použiť . Takže päťminútovky už nedávam a ani slovíčka neskúšam.

Ako ale priviesť žiakov k tomu, aby si slovnú zásobu osvojili a aktívne používali?

Veľa spraví výber učebnice. Vyberajte takú, ktorá cielene pracuje so slovnou zásobou, uvádza ju v kontexte nejakej zaujímavej témy a pracuje s ňou na rôznych typoch cvičení. Vtedy netreba veľa vymýšľať a zdĺhavo pripravovať, stačí občas z cvičení urobiť skupinovú či párovú aktivitu, dať žiakom na výber, ktoré cvičenia chcú robiť a v akom poradí na nich budú pracovať.  Okrem učebnice používame i aplikáciu Quizlet, kde si žiaci môžu rôznymi formami precvičovať slová doma.

Berte to osobne

To je tá najdôležitejšia vec – žiak musí pochopiť, že slová, ktoré sa učí, sú „jeho“. Že neslúžia len na opísanie niečoho vzdialeného, ale že ich dokáže použiť na vyjadrenie svojich myšlienok. Preto sa vždy snažím pripraviť aktivitu, kde žiakov vediem k tomu, aby nové slová použili na komunikáciu o sebe: pripravím sadu otázok k danej téme tak, aby sa v nich vyskytli nové slová, nechám ich 5 minút voľne písať na danú tému s požiadavkou, aby zakomponovali určitý počet nových slov. Tieto aktivity nehodnotím, žiaci si len svoje výstupy prejdú v skupinách.

Spacing, interleaving – učenie s časovým odstupom, stiedanie aktivít

Opakovanie je matka múdrosti, to sa vie už dávno. Dnes je už aj vedecky dokázané, že mozgové prepojenia, a tým pádom aj zapamätanie si, sú silnejšie, ak sa s pojmami pracuje radšej kratšie, ale častejšie. Preto sa snažím krátkymi aktivitami vracať k prebratej slovnej zásobe na viacerých hodinách. Nechám žiakov vytvoriť pár viet alebo spájať zdanlivo nesúvisiace slová do viet, hráme rôzne hry.  Ďalší podporný krok vychádza z vedeckého zistenia, že pre mozog je dobré striedať aktivity a témy. Preto sa nevenujem „do zblbnutia“ rozvoju jednej zručnosti či témy, ale napríklad s textom pracujeme aj na troch – štyroch hodinách po sebe, vždy tak 10 – 15 minút a podobne je to i s lexikou či gramatikou.

Záverečná

Hoci nepíšem päťminútovky, znalosť slovnej zásoby testujem. Hodinu pred testom prejdeme so žiakmi ešte raz lexikálne okruhy z danej lekcie, urobíme opakovacie cvičenia v knihe. Potom ich požiadam, aby si ešte raz prelistovali lekciu a vybrali zo slovnej zásoby: 2-3 výrazy, ktoré sa im páčia, 2-3 výrazy, ktoré sa im zdajú užitočné, 2-3 výrazy, ktoré si ľahko zapamätali, 2-3 výrazy, ktoré majú problém si zapamätať, 2-3 výrazy, ktoré by chceli mať v teste, 2-3 výrazy, ktoré by nechceli mať v teste.

Keď spravia tento výber, dostanú niekoľko možností: buď výrazy, ktoré si vybrali, použijú vo vetách o sebe, ďalej môžu vytvoriť krátky príbeh, v ktorom sa budú snažiť použiť čo najviac „svojich“ výrazov alebo vytvoria otázky pre spolužiakov, v ktorých vybrané výrazy použijú. Potom si v skupinách odprezentujú čo kto vytvoril.

Týmito krokmi zabezpečím, že žiaci sa stretnú so slovnou zásobou niekoľkokrát, pracujú s ňou v kontexte, ich pamäť má čas a priestor si ju osvojiť a sú pripravení dostať spätnú väzbu, ako lexiku zvládli prostredníctvom testu.

 

 

Krátko o mne

Pri výučbe angličtiny používam netradičné metódy vyučovania, pretože efektívne sa učiť môžete len vtedy, ak sa učíte s radosťou, v príjemnom prostredí, intenzívne, prostredníctvom tém a aktivít, ktoré vás zaujímajú a bavia. Neustále sa vzdelávam, sledujem najnovšie trendy, zúčastňujem sa konferencií v mnohých európskych krajinách. Viac ako 20 rokov zdokonaľujem angličtinu klientov tak, aby boli schopní komunikovať v bežných životných situáciách, ale aj v oblastiach, ktoré si zvolia.

Nájdete ma

Ul. miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

© 2020 Anna Jančová - učiteľka angličtiny | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA