V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o kurz volajte 0907 705 950.
Cenné rady a radosť rozdávam aj na  facebooku.

Cestujeme v čase

08.09.2019

Minulý týždeň som šla zastupovať na poslednú chvíľu – dozvedela som sa o tom asi hodinu vopred. Jednou z aktivít, ktoré mi narýchlo prišli na um bolo Cestovanie v čase, o ktorom som si pár dní predtým prečítala na Lesson Plans Digger , čo je stránka poľskej kolegyne s výbornými nápadmi.

Vytvoríte v triede tri stanovištia, pomenujete  a označíte ich Minulosť, Prítomnosť, Budúcnosť (ak pracujete s celou triedou, nielen s jednou skupinou, môžete stanovištia zdvojiť).

Rozdeľte triedu do troch (prípadne šiestich) skupiniek (3-5 žiakov). Každá skupina potrebuje papier a pero.

Vysvetlite im, že idú spoločne cestovať v čase. Na každom stanovišti musí skupina prísť na 5 faktov, ktoré ich spájajú v danom časovom období – čo mali spoločné v minulosti, čo ich spája teraz a ako sa zhoduje ich budúcnosť. Fakty si zapisujú na papier a vo vami zvolenom časovom limite sa premiestňujú.

Keď sa skupiny vystriedajú na všetkých troch stanovištiach, poproste ich, aby prezentovali výsledky svojich zistení.

Hoci skupina, s ktorou som aktivitu robila, je spolu už 5 rokov, nebolo to pre nich jednoduché zadanie, ale zvládli ho a snáď sa jeden o druhom i niečo dozvedeli.

Malý problém vznikol pri prezentáciách – skupiny sa navzájom nepočúvali. Počúvajúcim chýbal nejaký dôvod na počúvanie. Ako by ste skupinu k pozornejšiemu počúvaniu motivovali vy?

Mgr. Anna Jančová
Ďalšie moje blogy

Krátko o mne

Pri výučbe angličtiny používam netradičné metódy vyučovania, pretože efektívne sa učiť môžete len vtedy, ak sa učíte s radosťou, v príjemnom prostredí, intenzívne, prostredníctvom tém a aktivít, ktoré vás zaujímajú a bavia. Neustále sa vzdelávam, sledujem najnovšie trendy, zúčastňujem sa konferencií v mnohých európskych krajinách. Viac ako 20 rokov zdokonaľujem angličtinu klientov tak, aby boli schopní komunikovať v bežných životných situáciách, ale aj v oblastiach, ktoré si zvolia.

Nájdete ma

Ul. miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

© 2020 Anna Jančová - učiteľka angličtiny | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA