V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o kurz volajte 0907 705 950.
Cenné rady a radosť rozdávam aj na  facebooku.

Ako vyhrať nad textom

27.11.2019

Ako vyhrať nad textom

Ako malá som nechápala, ako niekto môže mať problémy s čítaním a ako niekto môže žiť bez kníh. Už vtedy začínali byť čítajúce deti kuriozitou, víťazilo behanie po vonku a televízia. Dnes je situácia ešte horšia, deti čítajú čoraz menej. Došlo to až tak ďaleko, že napríklad moji stredoškoláci nielenže nečítajú knihy, ale na angličtine majú problém aj s učebnicovým textom, hoci téma je príťažlivá, spracovanie vcelku kreatívne a úroveň jazyka aj dĺžka textu primeraná. Chýbajú im čitateľské zručnosti. Čo s tým? Nevzdávať sa.

Nečítame, kvízujeme

Mám skupinu ruštinárov na trojročnom učebnom odbore, kde je veľmi veľa žiakov s poruchami učenia. (Neviem, odkiaľ sa vzal ten názor, že ruština je pre nich ľahšia ako iné cudzie jazyky. Kvôli azbuke je to skôr naopak.) Veľmi pomaly si osvojujú azbuku a čítanie im ide ťažko. Rýchlo sa vzdávajú a strácajú pozornosť. A tak ich občas tak trošku „obabrem“ – pripravím si v powerpointe kvíz, kde majú z viacerých možností vybrať správnu odpoveď. Otázky závisia od úrovne, často sú formulované po slovensky: Vyber slovo, ktoré označuje nábytok / časť tela / farbu / hračku / miestnosť – podľa toho, akú slovnú zásobu už žiaci majú. Pod otázku uvediem štyri možnosti. Niekedy je správna len jedna odpoveď, niekedy dve, takže žiaci musia prečítať všetky slová. Správnu odpoveď napíšu na stieraciu tabuľku a ukážu mi ju. Nehráme o najrýchlejšiu odpoveď, majú času, koľko potrebujú. Ani si to neuvedomujú a precvičujú si čítanie i písanie.

Predtextové aktivity

Každý text v cudzojazyčnej učebnici má predtextové aktivity, ktoré majú žiakov pripraviť na tému, o ktorej sa bude čítať. Bohužiaľ, často sú to len dve-tri otázky, ktoré nie vždy priblížia tému dostatočne. Keďže moji žiaci majú veľmi radi videá a príbehy, snažím sa pomerne často priblížiť im to, o čom budeme čítať, práve týmto spôsobom. Výborné sú trailery k filmom.  Sú krátke, výstižné, príťažlivé. V učebnici Insight máme  napríklad text o Nelsonovi Mandelovi. Žiaci netušili, kto to je, tak bolo ich úlohou prísť na to pri traileri k filmu Invictus, kde ho vidia nie ako ďalšie meno z učebnice dejepisu, ale ako človeka s príbehom. K textu o problémoch mladých na Aljaške sme najprv pracovali s videom o víťazke Golbal Teacher Prize, učiteľke Maggie Mac Donell  z Kanady, ktoré krásne navodilo problematiku a témy textu.   Pri texte  z knihy Billa Brysona A Walk in the Woods som žiakom najprv porozprávala o svojej ceste do Compostely, ukázala im fotky a mapu, potom sme nad mapou Apalačskej cesty uvažovali, čo všetko sa tam môže stať,  traileri z rovnomenného filmu sme zistili, aký je hlavný príbeh knihy a potom sme mohli pracovať s jednou epizódou z nej.  Pri texte o ľudských zmysloch sme najprv ochutnávali so zavretými očami čokoládu a niektoré mindfulness techniky a pri TED talku Daniela Kisha sme si vyskúšali, ako sa dá orientovať pomocou zvuku. Pri textoch s témou ľudských zmyslov, ľudí s postihnutím či mimoriadnych výkonov rada používam aj toto video – okrem iného si zopakujeme názvy športov a bavíme sa o tom, čo žiakov najviac ohromilo, aké vlastnosti majú títo ľudia apod. Prosto – dnes už nie je téma, ku ktorej by nebolo príťažlivé video. Samozrejme, ani s nimi to na hodinách netreba preháňať – všetko sa pri prílišnom používaní omrzí.

Aktivity po čítaní

Niekedy, hoci prejdeme všetky aktivity s textom, ktoré nám ponúka učebnica, mám pocit, že sme z neho ešte nedostali to, čo ponúka, že žiaci ešte stále kĺžu po povrchu. Tak okrem vlastných otázok k textu a hľadaniu paralel s tým, čím žijú moji žiaci,  zaraďujem  aj tieto jednoduché aktivity, ktorých cieľom je, aby sa k textu ešte dobrovoľne vrátili, pracovali s ním a viac sa do neho dostali.

5-4-3-2-1

Nájdite v texte 5 kľúčových slov,  4 slová, ktoré ďalej rozvíjajú hlavnú myšlienku, 3 pre vás nové slová, 2 slová, ktoré sa vám páčia, 1 vetu, ktorá vás zaujala.
Vennov diagram 


Vyberte dve postavy z textu (dve situácie z textu /dve miesta z textu, atď). Do prvej kružnice opíšte ( vlastnými slovami / prídavnými menami z textu ) prvú postavu, do druhej druhú postavu, do prieniku kružníc napíšte, čo majú spoločné. Pochopiteľne, kružníc môže byť viacero, závisí od obsahu textu.

Kto, čo, ale, tak

 

Zhrňte obsah príbehu do tabuľky:

Kto? ( postava) (chcela/-a) čo , ale (stalo sa čo?)  , tak (urobil/-a čo?)     

 Čítanie nahlas

Prekvapilo ma, že aj na stredných školách dnes ešte kolegovia nechávajú žiakov čítať nahlas. Mám voči tomu dve výhrady: je to zručnosť v živote minimálne využiteľná – ja som  v reálnom živote nahlas čítala jedine svojim deťom, keď boli malé, ináč nikdy – a pri čítaní neznámeho textu nahlas sa čítajúci sústredí viac na vonkajšiu stránku jazyka ( výslovnosť, intonácia) a uniká mu obsah. Nácvik cudzojazyčnej výslovnosti sa dá robiť aj oveľa efektívnejšie, to je ale iná téma. Občas ale čítam nahlas na hodinách i ja, prípadne moji žiaci, ale je to už úplne na konci práce s textom. Cieľom je, aby sa žiaci sústredili na jazykovú stránku textu a zapamätali si špecifické slovné spojenia z kontextu.  Vyberiem krátky úryvok z textu, zvyčajne jeden odstavec a dám žiakom čas, aby si ho niekoľkokrát pozorne čítali a sústredili sa na kolokácie, predložkové väzby, nové slová  atď. a snažili sa ich zapamätať. Potom text čítam nahlas, pri jazykovo zaujímavých miestach zastavím a žiaci majú dopovedať nasledujúce slovo. Napr.: Učiteľ číta:„ He was afraid...“, žiaci doplnia: „...OF spiders.“  Učiteľ: „ I was happy...“ žiaci: „...TO see (him again)“.   Niekedy nechávam žiakov, aby takto čítali vo dvojiciach.

Boj s textom je niekedy preťažká vec. Ale stojí za to hľadať zaujímavé spôsoby, ako žiakom dokázať, že ak si text „skrotia“, čakajú ich nečakané zážitky a nové pohľady na svet.

 

Mgr. Anna Jančová
Ďalšie moje blogy

Krátko o mne

Pri výučbe angličtiny používam netradičné metódy vyučovania, pretože efektívne sa učiť môžete len vtedy, ak sa učíte s radosťou, v príjemnom prostredí, intenzívne, prostredníctvom tém a aktivít, ktoré vás zaujímajú a bavia. Neustále sa vzdelávam, sledujem najnovšie trendy, zúčastňujem sa konferencií v mnohých európskych krajinách. Viac ako 20 rokov zdokonaľujem angličtinu klientov tak, aby boli schopní komunikovať v bežných životných situáciách, ale aj v oblastiach, ktoré si zvolia.

Nájdete ma

Ul. miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

© 2020 Anna Jančová - učiteľka angličtiny | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA