V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o kurz volajte 0907 705 950.
Cenné rady a radosť rozdávam aj na  facebooku.

Ako roztržitosťou šetrím lesy alebo Nech žijú Post-It lístky!

24.09.2019

Tak ako mnohí z vás, aj sa do práce najradšej pripravujem doma. A tak ako viacerí, aj ja si materiály pre žiakov  tlačím a kopírujem na vlastnej  malej kopírke. Tak to bolo i nedávno. Všetko som si pekne premyslela, vytlačila, nachystala a – nechala ležať doma  na stole.

Prišla som na to asi 15 minút pred hodinou. Čo teraz? Čakala ma poobedňajšia dvojhodinovka, kedy ani ja, ani decká už nesršíme energiou a robiť len nudné cvičenia v pracovnom zošite by nás odrovnalo.

Pohľad mi padol na žlté samolepiace  Post-It lístky, ktoré mám na stole. A riešenie bolo na svete. Chcela som so žiakmi precvičovať tvorbu otázok. Na lístky som napísala rôzne typy odpovedí – kladné, záporné, v rôznych časoch, odpovede na otvorené otázky... čo mi v tej rýchlosti prišlo na um.

Lístky som očíslovala a v rôznom poradí polepila na steny triedy. Decká už len chodili po triede a tvorili  a zapisovali si otázky – kto chcel, chodil podľa čísiel, niektorí zas postupne obchádzali celú učebňu. Keď boli hotoví, lístky som pozbierala.  Potom sme si v kruhu kládli otázky, ktoré vytvorili a hľadali k nim správnu odpoveď.

Aktivita fungovala spoľahlivo ako  prebúdzač – energizér a potom sme sa mohli pustiť aj do práce s učebnicou.

Po hodine som si uvedomila, že som okrem aktivizovania triedy aj ušetrila papier ( tie zabudnuté pracovné listy použijem nabudúce). Namiesto 1 listu papiera pre žiaka pracovala celá skupina s pár lístkami a urobili presne tú istú prácu.

Ďalšou výhodou je, že týmto spôsobom viete precvičovať rôzne znalosti a zručnosti. Tu sú príklady, ktoré mám odksúšané:

LEXIKA

 • Rozmiestnite po triede slovnú zásobu a necháte žiakov slovíčka triediť do kategórií ( podľa abecedy, významu, slovných druhov, toho, ktoré sa im páčia / nepáčia, zdajú sa mi ťažké / ľahké, môžu hľadať synonymá, antonymá, atď. – možností je nekonečno).
 • Na jeden lístok dajte slovo, na druhý definíciu, príklad, preklad. Nechajte žiakov hľadať dvojice. Pracovať môžu individuálne , v skupinkách alebo všetci spoločne premiestňujú lístky a vytvárajú kategórie  / dvojice trebárs na lavici, na tabuli....

GRAMATIKA

 • Vytvorte lístky s vetami s preberaným gramatickým javom – niektoré s chybami. Nechajte žiakov hľadať správne vety alebo opravovať chybné.
 • Nechajte žiakov hľadať príklady na gramatický jav, ktorý ste práve prebrali.
 • Píšte na lístky polovice viet, rozmiestnite po triede, nechajte žiakov, aby ich pospájali.
 • Vytvorte dvojice lístkov s nepravidelnými slovesami ( na každý lístok jeden tvar slovesa) , a nechajte žiakov hľadať dvojice ( trojice). Môžete to robiť aj s inými gramatickými témami....

ČÍTANIE S POROZUMENÍM

 • Krátky príbeh prepíšte na lístky: jeden lístok – jedna veta. Nechajte žiakov zložiť príbeh.
 • Na lístky umiestnite otázky na porozumenie textu, žiaci po prečítaní na ne postupne odpovedajú.
 • Vyberte kľúčové slová z textu, napíšte na lístky a nechajte ich žiakov zoradiť podľa toho, ako sú v texte. Nechajte ich prerozprávať text pomocou týchto slov.

ROZPRÁVANIE, KRITICKÉ MYSLENIE

 • Napíšte na lístky rôzne výroky, týkajúce sa témy, ktorú preberáte. Rozmiestnite ich, nechajte žiakov, aby našli ten, ktorý najviac vystihuje ich postoj / názor. Nechajte ich ho zdôvodniť.
 • Napíšte na lístky pojmy z témy , s ktorou práve pracujete. Rozmiestnite, požiadajte žiakov, aby ich spoločne dali do poradia podľa vašich pokynov ( od najobľúbenejších po najmenej obľúbené, od najdôležitejších po najmenej dôležité,  od najťažších po najľahšie atď.) Nechajte ich vysvetliť ich poradie.

Existuje ešte mnoho aktivít, kde Post -It lístky hrajú hlavnú úlohu a pekne motivujú a aktivizujú žiakov.  Ktoré používate vy?

Malý BONUS: nechajte žiakov uvažovať nad tým, na čo všetko sa dajú post – it lístky použiť. Nakoniec im pustite tento milý film, ktorý potom môžu prerozprávať.

Mgr. Anna Jančová
Ďalšie moje blogy

Krátko o mne

Pri výučbe angličtiny používam netradičné metódy vyučovania, pretože efektívne sa učiť môžete len vtedy, ak sa učíte s radosťou, v príjemnom prostredí, intenzívne, prostredníctvom tém a aktivít, ktoré vás zaujímajú a bavia. Neustále sa vzdelávam, sledujem najnovšie trendy, zúčastňujem sa konferencií v mnohých európskych krajinách. Viac ako 20 rokov zdokonaľujem angličtinu klientov tak, aby boli schopní komunikovať v bežných životných situáciách, ale aj v oblastiach, ktoré si zvolia.

Nájdete ma

Ul. miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

© 2021 Anna Jančová - učiteľka angličtiny | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA